.

::गण्डमूल शांति

गण्डमूल नक्षत्र –

गण्डमूल नक्षत्र – 1. अश्विनी, 2. आश्लेषा, 3. मघा, 4. ज्येष्ठा, 5. मूल 6. रेवती, ये 6...